Organisasjonsnummer:
914 530 989

Epost:
epost(a)borgvakt.no

Mobil:
48 48 20 40

Post- og besøksadresse:
Moss verk 1, 1534 Moss

Følg oss på Facebook:

Borg Vakt AS er et politigodkjent vaktselskap for Oslo, Follo og Østfold politidistrikter. Vaktselskapet ble etablert som et enkeltpersonforetak høsten 2010 av Jan R. Jørgensen. I forbindelse med at Borg Vakt ekspanderte med å få flere kunder og ansatte, ble Borg Vakt AS etablert med organisasjonsnummer 998 243 149 våren 2012. Sommeren 2015 ble driften av vaktselskapet flyttet til Borg Vakt AS med organisasjonsnummer 914 530 989. Endringen skjer i forbindelse med at Borg Vakt vokser og har behov for en omorganisering.

Borg Vakt-er - Vår primærtjeneste er ordensvakthold på utesteder, konserter og festivaler.

- Vi har mange års erfaring med tjenester og produkter innen vakthold og sikkerhet.

- Vi har flere samarbeidspartnere. En av dem er Borg Medic AS som vi er medeier i.

Ved å ha gode samarbeidspartnere kan vi få til komplette løsninger for deg som kunde.

Ta kontakt med oss i dag for å finne riktig løsning til rett pris.